انگلیسی
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود مطلبیان                          

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

تحقیق و پژوهش

علایق پزوهشی:

اندرکنش خاک و سازه (Soil-Structure Interaction)

اثرات محلی ساختگاهی (Local Site Effects)

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.