انگلیسی
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مسعود مطلبیان                          

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

دروس آموزشی

کارشناسی ارشد:

اندرکنش خاک و سازه

مهندسی پی پیشرفته

سدهای خاکی

 

کارشناسی:

مکانیک خاک

مهندسی پی

مقاومت مصالح

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.